Το ΣΑΧ και το ΜΑΤ είναι δύο έννοιες που πολλές φορές μπερδεύουν τους νέους σκακιστές, μπορούμε όμως εύκολα να καταλάβουμε τι είναι βλέποντας τα επόμενα παραδείγματα!

Τι είναι το ΣΑΧ στο Σκάκι;

ΣΑΧ, ή αλλιώς ΡΟΥΑ όπως το ακούμε πολλές φορές, σημαίνει Βασιλιάς και το χρησιμοποιούμε ως προειδοποίηση για να πούμε στον αντίπαλο να προστατέψει τον Βασιλιά του.

Όταν απειλείται ο Βασιλιάς από ένα αντίπαλο κομμάτι ή πιόνι, αλλά υπάρχει τρόπος να ξεφύγει, τότε έχουμε ΣΑΧ.

Πώς μπορούμε να προστατέψουμε τον Βασιλιά από το ΣΑΧ;

Υπάρχουν τρεις τρόποι να ξεφύγουμε από το αντίπαλο ΣΑΧ, είναι τα 3 Κ!

  • Κάλυψη
  • Κίνηση
  • Κόψιμο

Κάλυψη έχουμε όταν μπορούμε να τοποθετήσουμε ένα δικό μας κομμάτι ανάμεσα στον Βασιλιά μας και στο αντίπαλο κομμάτι που μας δίνει το ΣΑΧ.

Στο παράδειγμά μας, για να κάνουν κάλυψη τα μαύρα κομμάτια μπορούν να πάνε τον Πύργο στο ζ8.

Κίνηση έχουμε όταν κουνάμε τον Βασιλιά σε ένα τετράγωνο που να μην απειλείται.

Στο παράδειγμά μας, μπορεί να πάει σε ένα από τα τετράγωνα ζ7, η7, θ7.

Κόψιμο έχουμε όταν μπορούμε να φάμε το κομμάτι που μας δίνει το ΣΑΧ. Αυτόν τον τρόπο τον προτιμάμε επειδή διώχνουμε για πάντα το αντίπαλο κομμάτι που μας ενοχλούσε.

Στο παράδειγμά μας, ο μαύρος αξιωματικός από το θ1 μπορεί να κόψει τον άσπρο Πύργο στο α8.

Τι είναι το ΜΑΤ στο Σκάκι;

Όταν απειλείται ο Βασιλιάς και δεν μπορεί να ξεφύγει με κανέναν τρόπο! Ούτε με κάλυψη, ούτε με κίνηση, ούτε με κόψιμο.

Έτσι, λέμε ότι κάναμε ΣΑΧ ΜΑΤ ή ΡΟΥΑ ΜΑΤ ή σκέτο ΜΑΤ και το παιχνίδι τελειώνει με νικητή αυτόν που κατάφερε να το κάνει!

ΠΡΟΣΘΗΚΗ