Τα τακτικά στο σκάκι είναι αρκετά σημαντικά για να εξασκήσουμε το μέτρημα και για να βλέπουμε αρκετές εικόνες ΜΑΤ.

Συνήθως τα ΜΑΤ σε 2 κινήσεις μας φαίνονται εύκολα, ίσως όμως αλλάξεις γνώμη όταν λύσεις τα παρακάτω προβλήματα.

ΜΑΤ σε 2 – Παίζουν τα Λευκά

Πρόβλημα 1ο

Πρόβλημα 2ο

Πρόβλημα 3ο

Πρόβλημα 4ο

Πρόβλημα 5ο

Μήπως σε δυσκόλεψαν;

Δες τα αποτελέσματα ανάλογα το Σκορ σου:

5/5 Είσαι GM!

4/5 Είσαι IM!

3/5 Είσαι FM!

2/5 Καλή προσπάθεια!

1/5 Βιαζόσουνα!

0/5 Ο Αξιωματικός κινείται διαγώνια!

Λύσεις των Ασκήσεων ΜΑΤ σε 2 κινήσεις

Πρόβλημα 1ο

Πρόβλημα 2ο

Πρόβλημα 3ο

Πρόβλημα 4ο

Είναι σωστό και το Βθ7!

Πρόβλημα 5ο

5 Δύσκολα ΜΑΤ σε 2 – Παίζουν τα Λευκά

ΠΡΟΣΘΗΚΗ